B R A H E N T A I D E K E N T T Ä   M U R A L

Corner of Läntinen Brahenkatu and Josafatinkatu, Helsinki

2016

Photo: Maikki Rantala